image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

امرو صبح یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۱ دو پسر جوان که پیش فیلم مربوط به زورگیر‌ی‌ و مورد ضرب و شتم قرار دادن یک شهروند تهرانی توسط آنها در تلویزیون پخش شد، پس از محکوم شدن به مجازات محاربه و افساد فی‌الارض در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و تایید این حکم در دیوان عالی کشور در ملاء عام به دار مجازات آویخته شدند.

جهت دانلود فیلم اعدام لینک زیر را در برنامه مدانلود یا مرورگر خود کپی کنید

در ادامه می توانید عکس های اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۱ را ببینید

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی

image, دانلود فیلم اعدام دو زورگیر جوان علیه شهروند تهرانی


همچنین بخوانید: