صدای اسب

صدای خوک

صدای گوریل

صدای پرنده

صدای گربه

صدای شیر

صدای ببر

صدای سگ

صدای اسب

صدای جمعیت- خنده- رژه سربازان

صدای دست زدن- تشویق

صدای زلزله- آتش- آتشفشان

صدای بوق

صدای رایانه

صدای تلفن

صدای تجهیزات

صدای ساخت وساز- تخریب

صدای انفجار

صدای ترقه

صدای اصابت

صداهایی که درخانه به گوش میرسه(جارو -خرد کردن- دسته کلیدو…)

صدای سکه

صدای مدادتراش -اسانسور-فاکس

صدای عطسه

صدای خرناس

صدای سوت

صدای خفه شدن- نفس زدن و..

صدای ترافیک-بوق زدن-تصادف

صدای کامیون

صدای انواع هواپیما

صدای ترافیک۲

صدای آژیر ماشین پلیس-آتش نشانی و..

صدای انواع آب

صدای رعد وبرق-باد-باران-طوفان و..


همچنین بخوانید: