محققان در این مطالعه به بررسی ۳۸۶ فرد با میانگین سنی ۶۱.۴ پرداختند که مبتلا به فشار خون شریانی بودند و در طول این مطالعه شرایط مختلف این افراد از جمله میزان خواب ظهر، فشار خون در زمان کار، نوسان فشار خون در شبانه‌روز، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، عادات زندگی، شاخص توده بدن و ارزیابی کاملی از اکوکاردیوگرافی آنان در نظر گرفته شد.

حتی در ادامه عوامل دیگری که بر فشار خون تاثیر می‌گذارند مثل سن، جنس، وضعیت سیگار کشیدن، مصرف نمک و قهوه و ورزش کردن نیز بررسی شد

نتایج نهایی نشان داد که کسانی که ظهرها چرت می‌زنند، فشار خون سیستولیک‌شان تا ۵ درصد (۶ میلی‌متر جیوه) کم‌تر از کسانی است که ظهر استراحت نمی‌کنند.

به نظر متخصصان هر ۲ میلی‌متر جیوه کاهش در فشار خون می‌تواند خطر بیماری‌های قلبی را تا بیش از ۱۰ درصد کم‌تر کند. چرت زدن ظهر با کاهش سطح فشار خون و تجویز کم‌تر داروهای ضد فشار خون مرتبط است.


همچنین بخوانید: