image, ثبت نام در سایت یارانه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

معاون اجرائی رییس جمهوری با بیان اینکه توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی ۲۰ فروردین ماه آغاز می شود، گفت:

از بیستم فروردین ۹۳ افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است و روز ۲۱ فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است، نام نویسی می کنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان ۹ است نیز ادامه می یابد.

محمد شریعتمداری اظهار داشت: اگر پیش از این قرار بود گام نهایی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در ۲ مرحله برداشته شود، اکنون دولت قصد دارد به دلیل برخی موارد گام نهایی را طی چند سال بردارد و در زمان طولانی تری قیمت حامل های انرژی را واقعی نماید.

ورود به سایت ثبت نام یارانه


همچنین بخوانید