▪آب لیمو و جوش شیرین ( اگر در اطراف ناخن شما زخم وجود دارد از این مورد بپرهیزید)

نصف یک لیمو را آب بگیرید و مقداری جوش شیرین به ان اضافه کنید و با یک مسواک که از آن استفاده نمی کنید روی ناخن خود بمالید.

▪خمیر دندان

با استفاده از یک مسواک کوچک می توان خمیر دندان را روی ناخن ها مالید. برای ناخن های بسیار سفید، این کار را چند بار تکرار کنید. اگر خمیر دندان سفید باشد بهتر از انواع ژله ای عمل می کند.

▪هیدروژن پروکساید ۳ درصد و جوش شیرین

ناخن های خود را سه دقیقه در این محلول قرار دهید و سپس آن را با آب گرم بشویید

▪پاک کننده دندان مصنوعی

▪مداد سفید کننده ناخن

▪محافظ ناخن

با استفاده از محافظ ناخن زیر لاک از تغییر رنگ ناخن های خود بر اثر لاک های پر رنگ جلوگیری کنید.


همچنین بخوانید