در صورت قطعی شدن تعطیلی تهران در روز سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۱ خبرهای تکمیلی در همین پست اعلام می گردد.


همچنین بخوانید: