image, تصویری زیبا از پرواز یک پرنده بالای مزرعه استرالیا


همچنین بخوانید