image, تصویری زیبا از زنان ماهیگیر در مزرعه برنج هند


همچنین بخوانید