image, تصویری جالب از بزرگترین پیتزای جهان در گینس

این پیتزای عظیم که «اوتاویا» نام گرفته دست پخت گروهی از آشپزهای ایتالیایی است که از ۹۰ تن ماده اولیه آماده شده و برای درست کردن آن ۴۸ ساعت وقت صرف شده است.

image, تصویری جالب از بزرگترین پیتزای جهان در گینس

image, تصویری جالب از بزرگترین پیتزای جهان در گینس

image, تصویری جالب از بزرگترین پیتزای جهان در گینس