image, تصاویر خوشتیپ ترین کشتی گیر ایرانی

image, تصاویر خوشتیپ ترین کشتی گیر ایرانی

image, تصاویر خوشتیپ ترین کشتی گیر ایرانی

صحبت صادق گودرزی با طرفداران خود؟

فقط می توانم بگویم دنیا بالا و پایین زیادی دارد و هیچ چیزی مهمتر از سلامتی و خوش بودن کنار خانواده نیست.