این گزارش مصور حاوی حقایق تلخی از نحوه تهیه یکی از محبوب ترین غذاهای KFC و Mc Donaldاست:image, تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

“Foie Gras” به معنی "جگر چرب" غذای تجملی و گران قیمتی است که منشاء آن فرانسه است. برای تهیه این غذا مرغابی و غازها را مجبور می کنند مقدار زیادی چربی بخورند تا بیش از اندازه چاق شوند و به بیماری جگر چرب مبتلا شوند.

اجازه بدهید تا ببینیم این غذای لذیذ به چه قیمتی تهیه می شود :

مرحله ۱) پرندگان مجبور می شوند مقدار زیادی روغن و غذای چرب بخورند، حتی اگر میلی به خوردن آن نداشته باشند.

image, تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

image, تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

مرحله ۲) یک لوله فلزی را از گلوی حیوان به داخل معده او وارد می کنند و به حیوان غذا می خورانند تا جگر آنها بزرگ و بزرگتر شود.

image, تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

مرحله ۳) سپس آنها را درون قفس های بسیار کوچک قرار می دهند و آنها را مجبور می کنند که در یک حالت ثابت و بدون حرکت بایستند تا انرژی مصرف نکنند. خوب نگاه کنید! می توانید غم را در چشمهای آن ها ببینید!

image, تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

مرحله ۴ ) پاهای آنها در اثر ایستادن ثابت و طولانی مدت ورم می کند و دیگر نمی توانند بخوابند. و البته نیازی هم به خواب نیست چون دوباره مجبور هستند غذا بخورند!

image, تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

مرحله ۵ ) آنها سعی می کنند از جان خود دفاع کنند، اما تلاش بی فایده است … آنها زندگی غم انگیزی دارند.

image, تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

مرحله ۶ ) آنها را مجبور به خوردن می کنند تا جایی که بمیرند و یا بدن آنها نتواند این مقدار غذا را تحمل کنند. همانطور که می بینید غذا از دهان حیوان بیرون زده…

image, تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

مرحله ۷) آنهایی که زنده می مانند، بیمار می شوند و از مخرج آنها هنگام دفع مدفوع خون جاری می شود.

image, تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد

این اردک ها نه تنها از ناحیه دهان و گلو دچار جراحت می شوند، بلکه در تمام مدت زندگی غم انگیز خود از دل درد و ورم و درد پا عذاب می کشند.

نه خوابی دارند و نه حرکت و جنب و جوشی، نمی توانند مطابق غریزه خود زندگی کنند و هرگز حتی رنگ آسمان را ببینند، نه می توانند روی زمین راه بروند و نه خبری از شنا و بازی گوشی است!

مرحله ۸) در عکس زیر می توانید "جگر چرب" یک اردک نگون بخت را با جگر معمولی اردکی خوش شانس که اسیر خودخواهی KFC و Mc Donaldنشده، مقایسه کنید.

image, تصاویر تکان دهنده کشتار وحشیانه اردک ها توسط مک دونالد


همچنین بخوانید: