استاد فیزیک در موسسه تکنولوژی کالیفرنیا از سال ۱۹۹۷ روی دانه های ریز برف، الگوی های یخ، رشد بلور و شکل های یخ مطالعه میکند.او با استفاده از یک میکروسکوپ پیشرفته به نام Snowmaster 9000 از دانه های ریز برف در دمای زیر صفر، قبل از اینکه ذوب شوند عکس می اندازد.

او برف مناطق مختلف را مورد مطالعه قرار داده و به نتایج جالبی رسیده است. او با جمع آوری برف شمال اونتاریو، آلاسکا، ورمونت، شبه جزیره میشیگان و کوه های سیرا نوادا تصاویر زیر را تهیه کرده است.

image, تصاویر باورنکردنی دانه برف با بزرگنمای ۱۰۰۰ برابر

image, تصاویر باورنکردنی دانه برف با بزرگنمای ۱۰۰۰ برابر

image, تصاویر باورنکردنی دانه برف با بزرگنمای ۱۰۰۰ برابر

image, تصاویر باورنکردنی دانه برف با بزرگنمای ۱۰۰۰ برابر

image, تصاویر باورنکردنی دانه برف با بزرگنمای ۱۰۰۰ برابر

image, تصاویر باورنکردنی دانه برف با بزرگنمای ۱۰۰۰ برابر

image, تصاویر باورنکردنی دانه برف با بزرگنمای ۱۰۰۰ برابر

image, تصاویر باورنکردنی دانه برف با بزرگنمای ۱۰۰۰ برابر

image, تصاویر باورنکردنی دانه برف با بزرگنمای ۱۰۰۰ برابر

image, تصاویر باورنکردنی دانه برف با بزرگنمای ۱۰۰۰ برابر

image, تصاویر باورنکردنی دانه برف با بزرگنمای ۱۰۰۰ برابر

image, تصاویر باورنکردنی دانه برف با بزرگنمای ۱۰۰۰ برابر

image, تصاویر باورنکردنی دانه برف با بزرگنمای ۱۰۰۰ برابر

image, تصاویر باورنکردنی دانه برف با بزرگنمای ۱۰۰۰ برابر

image, تصاویر باورنکردنی دانه برف با بزرگنمای ۱۰۰۰ برابر

image, تصاویر باورنکردنی دانه برف با بزرگنمای ۱۰۰۰ برابر

همچنین بخوانید