یک ظرف را از آب گرم پر کنید

image, ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

ظرف دوم را از آب گرم پر کنید و آنرا برای تمیز کردن نهایی کنار بگذارید

image, ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

دو قاشق (۳۰mg) از پودر شستشو را در یکی از ظرف ها بریزید

image, ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

با دست خود، یا یک قاشق بلند، محلول را هم بزنید تا کف کند

image, ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

یک اسفنج را در آب کف دار خیس کرده و بر روی برچسب بکشید

image, ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

با یک لیسه، برچسب را از شیشه جدا کنید

image, ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

اگر برچسب کاملا از شیشه جدا نشد، از یک روغن طبیعی استفاده کنید

در صورتی که برچسب کاملا از شیشه جدا نشد، از یک روغن طبیعی همانند روغن زیتون یا روغن دیگری استفاده کرده و باقیمانده برچسب را از روی شیشه پاک کنید. تنها کافیست از یک کاغذ روزنامه یا پارچه که به مقدار کمی روغن آغشته شده است، استفاده کرده و مابقی برچسب را از روی شیشه پاک کنید.

image, ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

یک اسفنج تمیز یا پارچه را در داخل سطل آب دوم فرو برده و بفشارید تا آب اضافی آن خارج شود

image, ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

شیشه را با اسفنج یا پارچه کاملا پاک کنید

image, ترفند سریع پاک کردن برچسب ها از روی ظرف شیشه ای

با استفاده از یک پارچه بدون کرک، یا روزنامه، شیشه را خشک کنید

همچنین بخوانید