هنگام پختن کلم- به‌ویژه برای تهیه‌ی دلمه‌ی کلم و نظایر آن- با روش زیر به آسانی می‌توانید برگ‌های کلم را جدا کنید:
کلم را درسته درون آب قرار دهید و آب را جوش بیاورید. سپس کلم را خارج نمائید و آب آن را بگیرید. آن‌گاه برگ‌هائی را که نرم شده‌اند جدا سازید. بقیه‌ی کلم را درون آب بگذارید و این عمل را تکرار کنید تا همه‌ی برگ‌ها نرم شده و جدا شوند.

همچنین بخوانید