image, ترفند تضمینی برای فهمیدن اینکه تخم مرغ تازه است یا کهنه

اگر از اکثر افراد بخواهیم بخش های مختلف تخم مرغ را نام ببرند، به سختی قادر به پاسخگویی هستند.

همه افراد می توانند زرده، سفیده و پوسته تخم مرغ را از هم تشخیص دهند؛ اما آیا تاکنون در مورد رشته سفید رنگ عجیبی که به زرده تخم مرغ چسبیده، فکر کرده اید؟

این رشته سفید رنگ دقیقاً چیست؟ همه تخم مرغ ها نطفه طناب مانندی دارند؛ اما برخلاف باور عمومی، این رشته سفید نطفه نیست. به نظر می رسد این رشته سفید رنگ بیشتر شبیه یک کمربند ایمنی است.

همچنین این رشته چالازا (chalazae)نامیده می شود. هر تخم مرغ دو چالازا دارد که در دو طرف تخم مرغ قرار گرفته اند. این چالازاها به زرده تخم مرغ متصل هستند.

image, ترفند تضمینی برای فهمیدن اینکه تخم مرغ تازه است یا کهنه

وظیفه این بخش از تخم مرغ، نگه داشتن زرده در مرکز سفیده تخم مرغ و جلوگیری از آسیب رسیدن به آن است. این بخش دقیقاً مانند یک کمربند ایمنی اتومبیل عمل می کند که از سرنشینان در برابر آسیب های ناشی از حوادث و تصادفات محافظت می کند.

واقعیت این است که چالازا ظاهر ناخوشایندی دارد؛ اما می تواند اطلاعات بسیار خوبی برای ما فراهم آورد.

چالازا به ما کمک می کند تا میزان تازگی تخم مرغ را تشخیص دهیم.

در تخم مرغ های تازه این رشته سفید رنگ به راحتی قابل مشاهده است؛ اما در تخم مرغ های قدیمی به سختی قابل مشاهده است یا اصلاً وجود ندارد. بنابراین اگر شما یک رشته بزرگ چالازا در تخم خود یافتید، مطمئن باشید که تخم مرغ شما سالم و تازه است.


همچنین بخوانید