شما یک خانم کارمند هستید که هر روز ساعت‌ها از دست‌هایتان استفاده می‌کنید.

بهترین آرایش دستتان چه می‌تواند باشد؟

الف. ناخن‌های کوتاه مانیکور شده

ب.ناخن‌های لاک‌زده

ج. ناخن‌هایی با برق ناخن

***

بهترین مدل ناخن کوتاه است اما برای زیبایی بیشتر ناخن می‌توانید آنها را مانیکور کنید.


همچنین بخوانید