آینه اتاق‌خواب باید قدی باشد؛ البته اگر می‌خواهید کاربردی باشد.

یکی از مکان‌های مناسب برای قراردادن این آینه هم روبروی در است تا از بیرون اتاق هم قابل‌استفاده باشد. اگر جای کافی ندارید، از پشت در یا داخل کمد برای نصب آینه استفاده کنید.

همچنین بخوانید