image, بهترین اندازه برای کاهش وزن در یک ماه چقدر است

نکته مهم این هست که روش های کاهش وزن سریع همینطور که خیلی برای شما لذت بخش هستند می توانند موجب آسیب به اندام ها و ارگان های بدن شوند.

روند کاهش وزن باید کاملا اصولی و پیوسته با یک سرعت منظم صورت بپذیرد . به طوری که یعنی شما بعد از کاهش وزن دوباره دچار افزایش وزن نشوید .

اکثر دانشمندان و متخصصان تغذیه اعتقاد دارند که بدن نباید بیشتر از ۵۰۰ گرم در هفته وزن کم کنند (۲ کیلو در ماه) تا بعدا فرد دچار مشکل های جسمانی نشود.اابته برخی دانشمندان تا یک کیلوگرم کاهش وزن را مضر نمیدانند.


همچنین بخوانید