درجه حرارت را چک کنید

گیاهان همان ما و رطوبتی را می پسندند که شما می پسندید .

وقتی سیستم تهویه منزل را خاموش می کنید و گردش هوا را از کار می اندازید ، درجه حرارت بالاتر می رود .

اکثر گیاهان در این حالت برگ هایشان می ریزد .

این به معنی آن نیست که گیاه شما مرده است. معنی آن این است که گیاه در حال وفق دادن خود با شرایط جدید محیطی است.

وقتی پوست شما در مقابل آفتاب می سوزد ، چه اتفاقی می افتد ؟ درست است. پوست می اندازید .

اگر بتوانید مدتی که در سفرید ، دمای خانه را ثابت نگه دارید ، با این مشکل مواجه نمی شوید .

آبیاری گیاه را با وسواس دنبال کنید

اگر کسی متعهد آبیاری گیاهان در غیاب شماست، باید برای او مشخص کنید که دقیقاً چه مقدار آب برای هر یک از گیاهان لازم است و به آن شخص آموزش دهید که چگونه به آن ها آب بدهد .

البته وسایلی نیز وجود دارند که گیاه را به طریقه قطره ای و مداوم آبیاری می کنند . می توانید این وسایل را از گل فروشی ها تهیه کنید .


همچنین بخوانید: