image, ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

می توانید میوه ها را داخل یک سبد خوب و شکیل ریخته و یا ابتکار بیشتری به خرج دهید و آنها را داخل سبد های میوه دسته دار قرار داده و آویزان کنید.

image, ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

به جز سبدهای میوه و امثال آن، می توانید در دیوار آشپزخانه از تعدادی عکس ، کتاب آشپزی و یا دیگر چیزهای تزئینی نیز استفاده کنید و همانطور که در تصاویر زیر می بینید، از قفسه های ساده نیز به این منظور می توان بهره برد.

image, ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

image, ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

image, ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

image, ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

image, ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

image, ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

image, ایده های جالب دکوراسیون آشپزخانه با میوه ها

همچنین بخوانید