image, اگر مرتبا در زندگی احساس پشیمانی دارید بخوانید

وقتی گرفتار احساس پشیمانی می شوید ممکن است بارها و بارها آن را در ذهن مرور کرده و به موضوعی دردناک در زندگی تان تبدیل کنید، به طوری که شادی را از شما گرفته و زندگی حال و آینده تان را خراب کند.اگر چنین احساسی دارید باید علت آن را کاملا ارزیابی کنید و یاد بگیرید خودتان را ببخشید و به زندگی ادامه دهید.

▪ شناخت پشیمانی

پشیمانی نوعی تفکر انتقادی است که باعث می شود فرد به دلیل کاری که مرتکب شده است خود را سرزنش کند.

یاد بگیرید از این تفکر در اصلاح رفتار خود استفاده کنید و هرگز بیش از حد خود را سرزنش نکنید تا گرفتار افسردگی و در نتیجه مشکلات سلامتی نشوید.

▪ بهره مندی از روش رفتاردرمانی شناختی

در رفتاردرمانی شناختی ، عادت ها و الگوهای فکری غلط فرد شناسایی شده و با ارائه تمرین هایی تغییر می کنند.

به جای اینکه شما از خودتان خجالت بکشید و عصبانی باشید با این نوع درمان یاد می گیرید دست از افکار عذاب آور بردارید.

▪ نوشتن موارد پشیمانی

هربار که احساس پشیمانی کردید، آن موضوع و دلایل مربوط به آن را که مثلا چرا دست به چنین کاری زدید را یادداشت کنید و بعد بنویسید که پس از این چه خواهید کرد.

با این روش دلیل اصلی رفتارتان را پیدا می کنید و مهم تر از همه تصمیم می گیرید که آن رفتار را دیگر تکرار نکنید و در نتیجه می توانید بر احساس بد پشیمانی غلبه کنید.

▪ تبدیل پشیمانی به قدردانی

هنگام پشیمانی ممکن است با خود بگویید، “ایکاش او را نمی رنجاندم” یا “ایکاش کارم را درست انجام می دادم” بهتر است این عبارات را به جملاتی مثبت و پر از قدردانی تغییر دهید و مثلا بگویید، “خدا را شکر که می توانم دل او را دوباره به دست آورم. “یا” اگر وقت بگذارم می توانم آن کار را حتما تمام کنم و ممنون هستم که هنوز کار از کار نگذشته است.”

▪ بخشیدن خود

به جای فرو رفتن در افسردگی پشیمانی، یاد بگیرید خودتان را ببخشید.

هرکس می تواند اشتباه کند. مهم این است که از خطایش درس بگیرد. بخشش نه تنها احساس بد را از شما دور می کند بلکه عزت نفس تان را هم بالا می برد.