image, اولین عکس منتشر شده توسط آزاده نامداری از دخترش گندم

همچنین بخوانید