image, اولین عکس ترامپ در صفحه توییتر شخصی اش بعد از رئیس جمهور شدن


همچنین بخوانید