image, اصلا چرا جاستین بیبر اینقدر معروف شده

همینطور که حرفه موسیقی جاستین بیبر بالغ تر می شود و از ستاره کوچکی تبدیل به سوپراستار بزرگسال می شود، موفقیت او بیشتر به توانایی تیم تبلیغاتی او برای تبدیل کارهایش به چیزهای مثبت بستگی می یابد. تا وقتی که جاستین بیبر یک قدم از منتقدینش جلوتر باشد، مهم نیست که چه کارهای احمقانه ای انجام می دهد.

image, اصلا چرا جاستین بیبر اینقدر معروف شده

دست به یقه شدن با پاپارازی

گلاویز شدن با عکاسان برای ستاره ها دیگر روتین شده و با آنکه به نظر می رسد مردم از خبرهای مربوط به ستاره ها خسته شده اند ولی اصلاً اینطور نیست. مردم از درام و دعوا و … خوششان می آید. مطبوعات زرد و منابع خبرچین دیگر به آتش علاقه مردم هیزم می ریزند. مردم ترجیح می دهند بین خبر عادی و خبر فرهنگی پاپ، دومی را بخوانند و این انتخاب آنها باعث می شود طرفداران بیبر با او ارتباط نزدیک تری برقرار کنند. آسیب پذیری او باعث می شود که مردمی تر به نظر برسد و برای طرفدارانش جذاب تر باشد.

image, اصلا چرا جاستین بیبر اینقدر معروف شده

خریدن میمونی به نام “مالی”

کسی نمی داند چرا بیبر تصمیم گرفت این میمون کاپوچین کوچک را بخرد و اسمش را مالی بگذارد. شاید دوست داشته بجای گربه میمون داشته باشد، یا شاید خواسته برای خودش باغ وحش باز کند. ولی از شوخی گذشته، بیبر با برنامه فشرده تورهای کنسرش نمی تواند حیوانی را نگه دارد. وقتی مقامات گمرک ایتالیا اجازه ندادند که بیبر مالی را با خود ببرد، طرفدارانش خیلی ناراحت شدند و در واقع تیم روابط عمومی بیبر هم از این موضوع استفاده کرد. ولی اگر آنها می خواهند استفاده مثبتی از این موضوع بکنند، باید پناهگاه حیوانات بسازند.

قرارهای گاه و بیگاه با سلنا گومز

طرفداران بیبر یا بلیبرها عاشق جاستین هستند، ولی از سلنا گومز بیزارند. بنابراین قرارهای گاه و بیگاه او با سلنا بیشتر بر سلنا تأثیر منفی دارد. ولی مطبوعات زرد عاشق این هستند که در مورد دلیل جور نشدن میانه بین این دو نفر گمانه زنی کنند. در این گمانه زنی ها همیشه بیبر مقصر شناخته می شود. در هر صورت مقصر کدامشان که باشد، شهرت و درآمد بیبر از این قضیه سود می برد.

image, اصلا چرا جاستین بیبر اینقدر معروف شده

پیدا کردن ماری جوانا در اتوبوس تور بیبر، توسط مقامات سوئدی

شاید هم ماری جوانای پیدا شده در اتوبوس متعلق به بیبر بوده، ولی مطمئن شدن از این موضوع تقریباً غیرممکن است. جوانی بهانه خوبی برای توضیح این قضیه نیست. اگر هم این مواد به او تعلق داشته باشد، فقط می توانیم امیدوار باشیم که این شروع فرو رفتن او در گرداب مواد خطرناک تر نباشد. با این حال اگر مشکل مواد مخدر پیش بیاید و بیبر به آسایشگاه فرستاده شود، باز هم حرفه او پیشرفت می کند. مردم داستان احیا و بهبود ستاره ها و آلبوم آنها بعد از بهبود را دوست دارند.

دستکاری در فروش بلیت ها

شایعات زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه جاستین بیبر در فروش بلیت های کنسرت هایش دست برده است. می گویند او بخش زیادی از صندلی ها را جدا کرده و بلیت های باقیمانده را در وبسایت های فروش مجدد بلیت، به قیمت های بالا فروخته است. با آنکه این کار منتقدین بیبر را عصبانی می کند، ولی هنرمندان همیشه از این کارها می کنند. آنها هر تاکتیکی را بکار می برند تا جائیکه می توانند از شوی خود پول دربیاورند. همه دوست دارند به شو و کنسرتی بروند که بلیت هایش تمام شده و بنابراین هر کاری می کنند تا بلیت بدست بیاورند. به نظر می رسد که این بر وجهه بیبر تأثیر بدی بگذارد، ولی در واقع فروش بلیت های آینده را راحت تر می کند.


همچنین بخوانید