image, استفاده پاپ از تبلت آی پد برای ارسال اولین توییت خود


همچنین بخوانید: