خیلی از افراد تصور می کنند که با عدم مصرف گوشت قرمز بدنشان دچار مشکل و کمبود خواهد شد.

اما متخصصان تغذیه برخلاف این باور بر این عقیده هستند که عدم مصرف گوشت برای سلامتی مضر نیست و کمبودی ایجاد نمی کند.

محققان روی سلامتی افراد گوشتخوار و افرادی که میانه زیادی به این ماده غذایی ندارند بررسی کرده و نسبت به خطراتی که سلامتی این دو گروه را تهدید می کنند مطالعه کردند.

نتایج بررسی ها نشان می دهد که خطرات سلامتی بین این دو گروه تفاوت چندانی ندارد. مشکل کمبود یک باور رایج است که بی دلیل در بین مردم شکل گرفته است. لازم است که مواد غذایی مناسب جایگزین شده و تنوع غذایی رعایت شود. در این صورت خطری برای افرادی که گوشت زیادی مصرف نمی کنند به وجود نمی آید.