image, آیا مدرسه ها فردا ۸ اسفند ۱۳۹۴ تعطیل است

مسعود ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش تهران: با توجه به طولانی شدن زمان انتخابات و شمارش آراء، فردا تمام مدارس ۱۹ گانه تهران تعطیل است.

پیش تر تعطیلی مدارس در فردای روز انتخابات تایید نشده بود.

همچنین بخوانید