image, آیا فیلم من مادر هستم ساخته فریدون جیرانی بالاخره اکران شد یا خیر

جنجال های پیش آمده برای برخی فیلمهای سینمایی در فروش آنها نیز بی تاثیر نبوده است.
اما علاوه بر چند فیلم سینمایی در حال اکران که فروش قابل قبولی را برای خود رقم نزدند چند روز گذشته سه فیلم سینمایی جدید اکران شدند.
فیلم سینمایی من مادر هستم به کارگردانی فریدون جیرانی

بی خود و بی جهت عبدالرضا کاهانی

زندگی خصوصی آقا و خانم میم به کارگردانی روح الله حجازی

روی پرده سینما هستند که فیلم سینمایی بی خود و بی جهت عبدالرضا کاهانی در این میان بیشترین تعداد سالن سینمایی را داراست.

در میان این هیاهو و جنجال ها فیلم سینمایی من مادر هستم به کارگردانی فریدون جیرانی توانست به نسبت دیگر فیلم های سینمایی فروش داشته باشد این فیلم توانست پس از ۵ روز اکران فروشی ۱۳۵ میلیون تومانی را برای خود رقم زند.

image, آیا فیلم من مادر هستم ساخته فریدون جیرانی بالاخره اکران شد یا خیر

فیلم سینمایی بی خود و بی جهت عبدالرضا کاهانی نیز توانست فروشی ۸۵ میلیون تومانی را پس از ۵ روز اکران برای خود رقم زند.

image, آیا فیلم من مادر هستم ساخته فریدون جیرانی بالاخره اکران شد یا خیر

فیلم سینمایی زندگی خصوصی آقا و خانم میم نیز دیگر فیلم سینمایی در حال اکران است که توانست پس از ۵ روز نمایش فروشی ۶۳ میلیون تومانی را برای خود رقم زند.

همچنین بخوانید