image, آیا شستن دست ها در طول روز مفید است

شستن دست‌ ها به جلوگیری از گسترش میکروب‌ ها کمک میکند و این کار اغلب باید انجام شود.
شستشوی دست‌ها در زمان‌های خاصی ضروری است:
– قبل از شروع به آماده کردن غذا، در هنگام تهیه و پس از آماده کردن غذا.
– قبل از این که شروع به خوردن کنید.
– قبل و بعد از این که به فرد بیماری کمک کردید.
– قبل از اینکه با یک زخم یا بریدگی، تماس داشته باشید و دوباره پس از بررسی زخم.
– پس از استفاده ازسرویس بهداشتی، تعویض پوشک و یا کمک به یک کودک برای استفاده از توالت.
– بعد از سرفه، عطسه و یا تمیزکردن بینی.
– پس از آن که به ضایعات حیوانی یا به مواد غذایی مورد استفاده از حیوانات خانگی دست زدید.
– پس از این که به سطل زباله دست زدید.


همچنین بخوانید: