image, آیا تا بحال عکس اولین زن روزنامه نگار در ایران را دیده اید

تا بحال عکس اولین زن روزنامه نگار در ایران را دیده اید

مریم عمید ملقب به مُزَین سلطنه، دختر پزشک قُشون ناصرالدین شاه، را اولین روزنامه نگار زن در ایران می دانند که تصویر وی در صفحات مجازی منتشر شده است.


همچنین بخوانید