▪ انار را از وسط نصف کنید و در یک کاسه پر از آب فرو ببرید.

▪ حال همان طور که انار شما زیر آب است دانه های انار را جدا کنید و در آب رها کنید. به این ترتیب دانه های انار تهنشین میشوندو پوسته های سفید انار روی آب میمانند.

▪ پوسته های انار را از روی آب جدا کنید و دور بیاندازید.

▪ دانه های انار را آبکش کنید و داخل مخلوط کن بریزید. چند بار پالس بزنید تا دانه ها کاملاً له شوند.

▪ صافی کوچکی را روی لیوان یا کاسه قرار دهید و آب انار را داخل آن بریزید. با قاشق روی آن فشار بدهید تا آب انار تا جای ممکن جدا شود و داخل کاسه جمع شود.

▪ آب انار طبیعی خالص در این مرحله آماده است اما اگر قصد دارید آن را خالی بخورید میتوانید به ازای هر یک و نیم پیمانه آب انار ۱/۳ پیمانه شکر اضافه کنید تا آب میوه شما شیرین تر شود.

با اضافه کردن قدری آب هم میتوانید ترشی انار را ملایم تر کنید.


همچنین بخوانید: