image, آموزش کاشت گل نرگش در باغچه یا گلدان های خانگی

نرگس یکی از گیاهان پیازی بسیار محبوب است. انواعی از آن که گلهای ریزتری دارند، بسیار معطرند. در مناطق معتدله می توان پیاز نرگس را در ماههای مهر و آبان در فضای بیرون کاشت و در مناطق سردتر باید این کار را اواخر تابستان انجام داد .

به اندازه ۳ برابر طول پیاز زمین را گود کنید و پیاز را بکارید. برگهای نرگس نسبت به برف وسرما مقاوم هستند و پس از رفتن سرمای زمستان ، همزمان با شروع سال نو گلهای زیبای آن می شکفند.

اگر پیاز را در گلدان می کارید باید دقت کنید که نیمی از پیاز باید خارج از خاک قرار گیرد. نرگس شیراز را نیز می توان در سر بطری آب پرورش داد و به این ترتیب یک بطری زیبا برای تزیین منازل بهاریتان درست می کنید.


همچنین بخوانید: