اینگونه لباس‌ها را نباید در آب شست وشو داد، بلکه باید خشک‌شویی شوند.

هنگام اتو‌کشی باید از بخار و حرارت ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد انجام شود.

همچنین بخوانید