ابتدا وارد سایت گوگل به آدرس www.google.com می شویم و بر روی گزینه Gmail (بالای صفحه) کلیک می کنیم. و در صفحه جدیدی که باز می شود روی جمله Sign up for Gmail کلیک نمایید

image, آموزش مراحل دقیق ساخت حساب جیمیل عکس به عکس با توضیحات

در نتیجه صفحه ای باز می شود که شامل فیلد هایی است که باید به شرح زیر پر شود.

image, آموزش مراحل دقیق ساخت حساب جیمیل عکس به عکس با توضیحات

وارد این صفحه می شود که بیاید کشور و شماره تلفن یا موبایل خود را وارد نمائید

شماره تلفن را دقیق وارد کنید

image, آموزش مراحل دقیق ساخت حساب جیمیل عکس به عکس با توضیحات

وارد این صفحه می شود و تلفن شما زنگ می خورد که یک منشی تلفنی یک کد را می خواند که با وارد کردن کد جیمیل شما ساخته می شود

image, آموزش مراحل دقیق ساخت حساب جیمیل عکس به عکس با توضیحات


همچنین بخوانید