image, آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گردمدل باب یکی از قدیمی ترین مدلهای کوتاهی مو هست در این پست آموزش کوتاهی از سری مدلهای باب به نام باب گرد را در نظر داریم .

image, آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گردابتدا موهای نمدار و تمیز را ازفرق وسط باز کنید

image, آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گردو همینطور قسمت پشت سر نیز یک فرق عمودی باز کرده و موهای انتهای سر را عمود بر این قسمت بندی کنید

image, آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گردهمین قسمت راهنمای ما خواهد شد این موهایی را که جدا کردیم منظور راهنمایمان را به اندازه ی ۳سانت از دو طرف جدا کرده و فقط قسمت وسز را نیمه ی گردن یا بالای سر گردن با زاویه ی صفر درجه کوتاه می کنیم.image, آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گرد

حالا قسمتهای ۳سانتی را که جدا کرده بودیم را با زاویه ی ۴۵ درجه ای که به قیچی میدهیم کوتاه می کنیم(نوک قیچی مایل به پایین باشد)

image, آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گرد

و برای سمت بعدی (راست)هم همینطور با زاویه ی مایل قیچی میزنیم.

image, آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گردتا بالای گوش بقیه ی موها را ریخته و با کمک راهنما به همان صورت بر اساس راهنما اضافات را کوتاه می کنیم.

image, آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گرد

بعد از کوتاهی پشت سر تا بالای گوشمی رسیم به کناره های سر را مانند تصویر جدا می کنیم

image, آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گردبرای کناره های سر نیز با استفاده از یک شاخه ی موی پشت سری به عنوان راهنمای کار گرفته و کوتاه می کنیم زاویه ی کوتاهی نیز ۴۵ درجه میباشد،و این راهنمای کناره ی سر خواهد بود بقیه ی موها را نیز به همین صورت پایین انداخته و با کمک راهنماها کوتاه میکنیم.

image, آموزش عکس به عکس کوتاه موی زنانه در خانه مدل باب گرددر پایان کمی پیتاژ کرده و سشوار کشیده و مدل میدهیم میتوانیم موها را بالا زده و یا پایین روی پیشانی بیندازیم.


همچنین بخوانید: