image, آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

image, آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

برای درست کردن این گل تزیینی که می تواند برای شینیون عروس هم به کار برده شود به طریق زیر عمل می کنیم. ابتدا موهای متری یک سر دوخت را به پنج قسمت مساوی تقسیم کرده که هر قسمت یک گلبرگ محسوب می شود. اندازه هر گلبرگ را ۵ سانتیمتر در نظر بگیرید.

image, آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

یک کش کوچولو به انتهای موی یک سر دوختمان می بندیم. مطابق تصویر، کش باید به طرف دوخته شده ی موها نزدیک باشد.

image, آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

به کمک یک شانه دندانه ریز، مقداری ژل هارد یا چسب مو را بر می داریم و روی سطحی که می خواهیم به موها حالت دهیم می کشیم.

image, آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

با شانه ای که به مواد مرحله ی قبل آغشته است موها را روی سطح مورد نظر شانه می کنیم. به این ترتیب بهتر می توانیم به آنها حالت یک گلبرگ بدهیم.

image, آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

گلبرگ را به شکل روبان بین دو دستمان می کشیم تا تارهای مو کاملاً بهم بچسبند.

image, آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

ابتدا و انتهای گلبرگ را با یک کش کوچک می بندیم.

image, آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

برای براق شدن گلبرگمان روی آنها مقداری فیکساتور مو می زنیم و اجازه می دهیم تا این پنج گلبرگی که درست کرده بودیم خشک شوند.

image, آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

بعد از خشک شدن گلبرگ ها، آن ها را با یک کش کوچک به هم وصل می کنیم. برای زیباتر شدن گلمان یک گیره مویی را از میان یک مروارید درشت عبور داده و از آن در مرکز گل استفاده می کنیم. ما می توانیم گل شینیونمان را با کمک یک سنجاق سر بزرگ بین شینیون موی عروس قرار بدهیم.

image, آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

موارد مورد نیاز

image, آموزش عکس به عکس مراحل گل شینیون مویی برای خانم ها

* موهای آماده متری به رنگ دلخواه از نوعی که یک طرف آن دوخته شده باشد).

* قیچی

* کش های کوچک و باریک

* ژل موی هارد

* شانه ی دندانه ریز

* فیکساتور مو

* مروارید درشت

* گیره ی مویی

همچنین بخوانید