روش اول

عکس, آموزش عکس به عکس مدل دم اسبی مو ساده برای خانم ها

اولین ایده برای بستن مو بسیار راحت و سریع است ،ابتدا موها را بطور ساده و با کش دم اسبی کنید و بعدا با توجه به تصویری که مشاهده هم می کنید با انگشتانتان به سمت پوست یر یک حلقه درست کنید

عکس, آموزش عکس به عکس مدل دم اسبی مو ساده برای خانم هاو از داخل حلقه با انگشتتان موی آویزان شده را در بیارید تا کش را کاملا بپوشاند

عکس, آموزش عکس به عکس مدل دم اسبی مو ساده برای خانم هاعکس, آموزش عکس به عکس مدل دم اسبی مو ساده برای خانم ها

این هم تصویر دم اسبی با استفاده از همین روش که از بالا و کناره ها مشاهده می کنید کش اصلا پیدا نیست.

روش دوم

عکس, آموزش عکس به عکس مدل دم اسبی مو ساده برای خانم هاروش دیگری نیز برای دم اسبی پیشنهاد میشود برای این روش ابتدا مو ها را به ۴ قسمت تقسیم کنید؛بالا ی سر(تاج)،دو بخش جانبی و پشت سر ،هر قسمت را دم اسبی کنید تا موها در هم نشوند

عکس, آموزش عکس به عکس مدل دم اسبی مو ساده برای خانم هاقسمت پشت سر بعد از تاج را با شانه ی پوش کمی حجم دار کنید

عکس, آموزش عکس به عکس مدل دم اسبی مو ساده برای خانم ها

از بالا و کنار ها تیکه با شانه به سمت قسمت پوش داده ببرید و با کش نازکی ببندید قسمتی از موهای گوشه ی سر را که جدا کردید را به دور کش بپیچانید تا کش را کاملا بپوشاند و مویی که نقش پوشاننده را دارد را با سنجاق محکم کنید و تافت بزنید تا دوام زیادی داشته باشد

عکس, آموزش عکس به عکس مدل دم اسبی مو ساده برای خانم ها

و این هم دم اسبی زیبا و بسیار تمیز.