روش اول

1x1.trans دم اسبی زیبا بسازید

اولین ایده برای بستن مو بسیار راحت و سریع است ،ابتدا موها را بطور ساده و با کش دم اسبی کنید و بعدا با توجه به تصویری که مشاهده هم می کنید با انگشتانتان به سمت پوست یر یک حلقه درست کنید

1x1.trans دم اسبی زیبا بسازیدو از داخل حلقه با انگشتتان موی آویزان شده را در بیارید تا کش را کاملا بپوشاند

1x1.trans دم اسبی زیبا بسازید1x1.trans دم اسبی زیبا بسازید

این هم تصویر دم اسبی با استفاده از همین روش که از بالا و کناره ها مشاهده می کنید کش اصلا پیدا نیست.

روش دوم

1x1.trans دم اسبی زیبا بسازیدروش دیگری نیز برای دم اسبی پیشنهاد میشود برای این روش ابتدا مو ها را به ۴ قسمت تقسیم کنید؛بالا ی سر(تاج)،دو بخش جانبی و پشت سر ،هر قسمت را دم اسبی کنید تا موها در هم نشوند

1x1.trans دم اسبی زیبا بسازیدقسمت پشت سر بعد از تاج را با شانه ی پوش کمی حجم دار کنید

1x1.trans دم اسبی زیبا بسازید

از بالا و کنار ها تیکه با شانه به سمت قسمت پوش داده ببرید و با کش نازکی ببندید قسمتی از موهای گوشه ی سر را که جدا کردید را به دور کش بپیچانید تا کش را کاملا بپوشاند و مویی که نقش پوشاننده را دارد را با سنجاق محکم کنید و تافت بزنید تا دوام زیادی داشته باشد

1x1.trans دم اسبی زیبا بسازید

و این هم دم اسبی زیبا و بسیار تمیز.