ابتدا دو مستطیل از یونولیت به اندازه هم قیچی نمایید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

آنها را با استفاده از یک سطح زبر بتراشید تا دو بیضی برای شما بدست آید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

خمیر گل چینی تهیه نمایید و آنرا به رنگ مشکی در آورده و لوله باریکی از آن تهیه نمایید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

لوله را به شش قسمت مساوی تقسیم نموده که ۴ تای آن را بوسیله چاقو برای قسمت پای بره مانند شکل زیر شکل بدهید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

با خمیر باقیمانده یک اشک شبیه سر بره بسازید و دو اشک باریک برای قسمت گوش بره تهیه کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

روی صورت بره و در قسمت بینی دو سوراخ ایجاد نمایید.

یک لوله باریک نیز برای قسمت دم بره به صورت اریب شکل دهید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

حالا وقت چسباندن اعضای ساخته شده بدن گوسفند به همدیگر است.

ابتدا یکی از یونولیت های بیضی را بردارید و مانند آنچه در شکل زیر میبینید قسمت دست و پای گوسفند و همچنین دم آن را در قسمت های مربوط بچسبانید.

اگر از این بره برای آویز میخواهید استفاده نمایید یک تکه کاموا و یا نخ تزیینی نیز در قسمت بالای بره بچسبانید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

سپس قسمت دیگر بدن بره که همان یونولیت بیضی دیگر است را با چسب حرارتی روی کار میچسبانیم و کار را محکم میکنیم.

image, آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

حالا کلاف کاموا را برداشته و کاموا را چندین دور به دور هر دو یونیت بپیچید.

این کار را تا جایی انجام دهید که دیگر سطحی از یونولیت پیدا نباشد.

image, آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

برای بره با خمیر چشم بسازید و بچسبانید.

سر بره را بر روی سطح کاموا بچسبانید.

بره را با پاپیون تزیین نمایید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت گوسفند بامزه برای بچه ها

مواد لازم

یونولیت با قطر کم

چسب حرارتی

خمیر گل چینی به رنگ مشکی

کاموا به رنگ سفید و یا کرم رنگ


همچنین بخوانید