image, آموزش عکس به عکس ساخت گردنبد طیبی مرواریدی

وسایل موردنیاز:

مروارید، میخ مخصوص جواهر سازی و انواع انبر.

image, آموزش عکس به عکس ساخت گردنبد طیبی مرواریدی

یکی از میخها رو برداریداول یه مروارید بزرگ بعد مروارید کوچکتر رو اضافه کنید و سپس انتهای میخ رو با انبر حلقه کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت گردنبد طیبی مرواریدی

image, آموزش عکس به عکس ساخت گردنبد طیبی مرواریدی

حالا دوباره یه میخ مروارید بزرگ و مروارید کوچک رو آماده کنید و مطابق تصویر از حلقه ای که برای مهره اول درست کردین عبور بدین حالا انتهای این میخ رو هم حلقه کنید این کارو ادامه بدین تا اخر (تقریبا ۷۰ مهره )به همین ترتیب.

image, آموزش عکس به عکس ساخت گردنبد طیبی مرواریدی

آخرین مروارید رو که از میخ عبور دادین انتهای میخ رو خلقه کنید و یه گیره بهش اضافه کنید.به قسمت ابتدای گردنبد نیز یه حلقه اضافه کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت گردنبد طیبی مرواریدی

همچنین بخوانید