ابتدا یک قلم مو و رنگ سبز آماده کنید سپس کاغذ را رنگ کرده . آن را رول کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هشت پای بامزه

کمی صبر کنید تا رنگ کاملا خشک شود.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هشت پای بامزه

نیمی از طول کاغذ رول شده را برش دهید، تا پاهای هشت پا تشکیل شود.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هشت پای بامزه

اکنون چشم های هشت پا را بچسبانید و آن را کمی تزیین کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هشت پای بامزه

لوازم مورد نیاز

یک رول کاغذ

رنگ

برس

چشم

چسب

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هشت پای بامزه