image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی جا لباسی

ابتدا یک تکه چوب باریک یا نئوباپ به اندازه ای که میخواهید سطح جالباسی تان باشد، ببرید. از یک کاغذ رنگی طرح دار بزرگ استفاده کرده و آن را روی سطح نئوپان بچسبانید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی جا لباسی

تعداد لیوان هایی که میخواهید روی جالباسی نصب کنید را متناسب با طول تخته جالباسی انتخاب کرده و فاصله بین لیوان ها را با متر و مداد مشخص کنید.

جای لیوان ها را به اندازه های یکسان روی تخته مشخص کنید

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی جا لباسی

با دریل کف لیوان و سطح چوب را سوراخ کرده و لیوان ها را محکم به سطح چوب پیچ کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی جا لباسی

برای تزیین بیشتر می توانید از برچسب های طرح دار رنگی استفاده کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی جا لباسی

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی جا لباسی

وسایل لازم برای ساخت جالباسی بچگانه با لیوان پلاستیکی

همچنین بخوانید