برای ساخت این آدم برفی زیبا طبق مراحل پایین عکس به عکس پیش رفته و در نهایت یک آدم برفی زیبا بسازید، هم به عنوان کاردستی هم به عنوان اسباب بازی برای بچه ها.

برای ساخت آدم برفی شما به دوعدد فانوس کاغذی چینی (در دوسایز) و مقداری پشم شیشه و پارچه رنگی و دو عدد دکمه سیاه رنگ بزرگ و یک کلاه به هر شکلی که دوست دارید، نیاز دارید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی آدم برفی

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی آدم برفی

ابتدا دو عدد فانوس چینی در دو اندازه بزرگ و کوچک تهیه کنید و فانوس ها را باز کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی آدم برفی

سپس پشم شیشه را به نوارهای باریکی مانند عکس بالا تقسیم کنید و دور فانوس ها را نوار پیچی کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی آدم برفی

با یک تکه چوب هر دو فانوس را مانند عکس زیر به هم وصل کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی آدم برفی

مانند عکس زیر با پارچه رنگی ترجیحا نارنجی دماغ آدم برفی را درست کنید. یک قیف درست کنید. داخل آن را با پشم شیشه یا پنبه پر کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی آدم برفی

همچنین به جای چشم ها دو عدد دکمه سیاه رنگ بزرگ روی صورت آدم برفی بچسبانید و برای دهن آدم برفی نیز یک تکه نوار نارنجی رنگ مانند عکس زیر روی صورت آدم برفی بچسبانید.

جهت ساخت دست های آدم برفی دو تکه از پشم شیشه را بریده و لول کنید و انتهای آن را با نخ محکم کنید و به بدن آدم برفی مانند تصویر زیر وصل کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی آدم برفی

برای ساخت کلاه نیز با استفاده از مقوای سیاه کلاهی مانند شکل زیر درست کنید و بر سرش بگذارید. یا اگر ساخت کلاه برای شما سخت است از یک کلاه آماده استفاده کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی آدم برفی

همچنین بخوانید