image, آموزش عکس به عکس ساخت ساک دستی همراه با الگو

ساختن جعبه های کادویی یا همین ساک دستی با وجود الگو بسیار راحت میشه که در اینجا الگوها را برایتان قرار می دهیم. همانطور که در تصویر زیر میبینید روی مقوای رنگی که انتخاب کردید مانند الگوی زیر روی پشت مقوا طرح بزنید.

ارتفاع مقوای رنگی را هم ۲۵ سانتیمتر در نظر بگیرید . اگر هدیه شما ارتفاع بیشتری دارد میتوانید به دلخواه ارتفاع آنرا تغییر دهید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت ساک دستی همراه با الگو

تمام قسمتها رو تا کنید فقط برای آن ۴ سانت کف ساک قسمتهایی که ضربدر زده شده را قیچی کنید.

▪ قسمت بالای ساک را یا با قیچی دالبر ببرید یا ۱ یا ۲ سانت جا بگذارید و به سمت داخل تا بزنید.

▪ روی قسمت ۱/۵ سانت چسب بزنید و زیر قسمت ۳ سانتیمتری دیگر بچسبانید و همینطور زیر ساک را در قسمت ۴ سانتی روی هم گذاشته و لایه به لایه چسب بزنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت ساک دستی همراه با الگو

▪ در آخر بالای ساک را ۱ سانتیمتر پایینتر از لبه دو پانچ بزنید و یک ربان یا نخ مکرومه را از درون سوراخها رد کنید و انتهای آن را گره بزنید تا بند ساک تشکیل شود.در انتها روی ساکتان را بسته به مناسبت و کسی که هدیه میدهید تزئین کنید.

همچنین بخوانید