برای یادگیری مراحل تهیه یک دسته‌گل :

image, آموزش عکس به عکس ساخت دسته گل عروس

تمام گل‌هایی که قرار است داخل دسته‌گل به کار گرفته شود را تمیز کنید و ریشه و برگ‌های زاید آنها را که در قسمت پایینی دسته‌گل قرار می‌گیرد حذف کنید. به صورت منظم و دسته‌بندی شده گل‌ها را کنار هم قرار دهید تا استفاده از آنها آسان باشد.

image, آموزش عکس به عکس ساخت دسته گل عروس

ساخت دسته‌گل را با دسته‌ای از برگ‌های پرپشت شروع کنید. اگر راست دست هستید آن را در دست چپ خود قرار دهید و عناصر دیگر دسته گل را با دست راست خود به دسته‌گل اضافه کنید و اگر چپ دست هستید این کار را برعکس انجام دهید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت دسته گل عروس

بنیان دسته‌گل را با قرار دادن گل‌های بزرگ‌تر و مناسب در قسمت مرکزی دسته‌گل شروع کنید و سپس گل‌ها و برگ‌های سبز دیگر را به هسته مرکزی دسته‌گل برای تکمیل و حمایت دسته‌گل اضافه کنید. ارتفاع آن قسمت از دسته‌گل که بالای دست‌ها قرار می‌گیرد بستگی به اندازه و مقدار گل‌ها دارد. در چنین دسته‌گلی ارتفاع مناسب حدود ۲۰ سانتی‌متر است.

image, آموزش عکس به عکس ساخت دسته گل عروس

همچنان به اضافه کرن برگ‌های سبز در فضای‌های بین گل‌ها ادامه دهید. پس از قرار دادن گل‌های بزرگ‌تر و شکل دادن هسته مرکزی به اضافه کردن گل‌های کوچک‌تر اقدام کنید. آن‌ها را بین فضاهای موجود گل‌های بزرگ نیز قرار دهید تا ترکیبی خوشایند ساخته شود.

image, آموزش عکس به عکس ساخت دسته گل عروس

دسته‌گل را گاهی پایین بیاویرید. از بالا به آن نگاه کنید تا از زیبایی و درستی قرارگیری گل‌ها مطمئن شوید. سپس دسته‌گل خود را با قرار دادن برگ‌های سبز دور تا دور دسته‌گل به پایان برسانید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت دسته گل عروس

پس از اینکه دسته‌گل شما تمام شد نخی را بردارید و آن را دولا کرده و دور دسته‌گل محکم بپیچانید و گره بزنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت دسته گل عروس

برای گره زدن بعدی دسته‌گل را به نحوی که قسمت بالای آن روی لبه میز تکیه داده شود و شاخه‌ها رها باشد روی میز قرار دهید و گره محکم دیگری را بزنید. این مهم است که گره‌ها محکم باشد.

image, آموزش عکس به عکس ساخت دسته گل عروس

همان طور که دسته گل بر لبه میز قرار دارد پاپیونی را که طبق روش گفته شده درست کردید در زیر گل‌ها قرار دهید و دو طرف پاپیون را یک بار دور دسته‌گل بپیچانید طوری که دو طرف روبان به سمت شما قرار بگیرد. سپس روبان‌ها را محکم گره بزنید طوری که گره‌ها پشت پاپیون پنهان شود.

image, آموزش عکس به عکس ساخت دسته گل عروس

ساقه‌های پایینی گل‌ها در دسته‌گل نقش مهمی دارد. ارتفاع آنها باید یک سوم از ارتفاع قسمت اصلی دسته‌گل و شکل آنها شبیه ۸ باشد. بنابراین در انتها در صورت نیاز ساقه‌ها را کوتاه و منظم کنید.