قسمت بالای آب معدنی را با چاقوی نوک تیز به دقت و صاف ببرید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت جاشمعی گل با بطری های پلاستیکی

با خط کش و ماژیک به فاصله های ۲ سانتی متری روی لبه بریده شده علامت گذاری کنید. سپس دالبرهایی را روی بدنه بریده شده بطری به شکلی بکشید که پایین ترین قسمت دالبرها دقیقا وسط فاصله هایی که مشخص کرده بودید قرار بگیرد.

image, آموزش عکس به عکس ساخت جاشمعی گل با بطری های پلاستیکی

با قیچی نوک باریک با دقت دالبرها را مانند شکل از بطری جدا کنید. بعد از جدا کردن کامل، فاصله بین گلبرگ ها را تا انتهای بطری ببرید که گلبرگ ها از هم جدا شوند.

image, آموزش عکس به عکس ساخت جاشمعی گل با بطری های پلاستیکی

با دست و با دقت بسیار گلبرگ ها را از هم باز کرده و حالت خمیده به آن ها بدهید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت جاشمعی گل با بطری های پلاستیکی

با رنگ دلخواه تان گلبرگ ها را رنگ آمیزی کنید. بعد از خشک شدن رنگ، روی آنها را اسپری براق کننده کیلر بزنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت جاشمعی گل با بطری های پلاستیکی

image, آموزش عکس به عکس ساخت جاشمعی گل با بطری های پلاستیکی


همچنین بخوانید: