وسایل مورد نیاز برای ساخت انگشترصدفی :

صدف

چسب حرارتی

پایه انگشتر

رنگ طلایی

image, آموزش عکس به عکس درست کردن نگین انگشتر با صدف

image, آموزش عکس به عکس درست کردن نگین انگشتر با صدف

image, آموزش عکس به عکس درست کردن نگین انگشتر با صدف

ساخت این انگشتر دست ساز بسیار آسان است.با داشتن یک صدف زیبا و کمی چسب و رنگ می توانید این انگشترصدفی زیبا را درست کنید.