image, آموزش عکس به عکس درست کردن مو به مدل افشان

برای درست کردن این مدل اول موها را با آب کمی مرطوب کرده بعد فرق باز کنید. فرق سر می تواند زیگزاگ ، کج ، شطرنجی ، بصورت < ، یا > یا فرق وسط باشد . در اینجا از فرق < ( علامت بزرگتر ) استفاده شده است.

image, آموزش عکس به عکس درست کردن مو به مدل افشانموهای نیمه ی سمت چپ فرق سر را تا انتهای دم گوش را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید .

image, آموزش عکس به عکس درست کردن مو به مدل افشانمانند شکل آنها را بپیچانید یا می توانید از بافت مارپیچ دوتایی استفاده کنید انتخاب با شماست. انتهای آنها را با کش بافت یا سنجاق سر ثابت کنید .

image, آموزش عکس به عکس درست کردن مو به مدل افشانبا گل ها طبیعی یا مصنوعی می توانید محل سنجاق سر ها را تزیین کنید.

image, آموزش عکس به عکس درست کردن مو به مدل افشان

این هم از طرف دیگر . یک مدل ساده و افشان

همچنین بخوانید