image, آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

کسانی که موهی صاف و لختی دارند سخت تر میتوانند با سشوار و قبیلش موهای خود را آرایش کنند.

image, آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

موهای تمیز را براشینگ کرده و با فرقی که میبینید یعنی از پشت گوش تا گوش را جدا کنید قسمت پشت سر را دم اسبی کنید

image, آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

در اینجا از شانه به عنوان راهنما و گیره استفاده کردیم همونطور که در تصویر هم میبینید قسمت جلویی مو را به شانه گیر می دهیم و بقیه ی موهارو دور دم اسبی میپیچیم و کش را پنهان میکنیم

image, آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

دم اسبی زیبایی می سازیم حالا انتهای موهایی که پیچیده شده را زیر موها کیپس کوچک تا ثابت بایستد

image, آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

image, آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

به همین سادگی دم اسبی تمیزی خواهید داشت ئو تصویر زیر از بالا و از پشت مدل را نشان میدهد

image, آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

میتونید روی دم اسبی را با سه شاخه از موهای پیچ خورده شکیل تر کنید.همونطور که در تصویر هم مشاهده می کنید فرق جلوی سر از بالای گوش شروع میشود.

image, آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

مدلی دیگر همراه بافت

image, آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

از بالای سر ۳ قسمت از موها را جدا کرده و ببافید

image, آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

حالا موها را ساده ببافید در قسمت از بافت سه تایتان یکی از بافت ها را دخیل کنید

image, آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف

بافت را از نزدیک میتوانید مشاهده کنید بسیار ساده و شکیل

image, آموزش عکس به عکس حالت و مدل دادن به موهای صاف


همچنین بخوانید