image, آموزش عکس به عکس برش انبه برای استفاده بهتر

روش اول: با استفاده از یک چاقوی تیز مانند شکل بر روی ان شیار هایی ایجاد نمایید.

image, آموزش عکس به عکس برش انبه برای استفاده بهتر

با کمک دست ان را به سمت بیرون بفشارید تا شیار ها از هم باز شوند .

image, آموزش عکس به عکس برش انبه برای استفاده بهتر

با استفاده از یک چاقوی کوچک گوشت مانگو ها را از پوست ازاد کنید

image, آموزش عکس به عکس برش انبه برای استفاده بهتر

روش دوم : انبه ها را پوست بکنید و برش بدهید و پره پره ببرید

image, آموزش عکس به عکس برش انبه برای استفاده بهتر

با این پره ها می توانید سالاد میوه درست کنید و یا حتی در تهیه انواع تارت ها از ان کمک بگیرید .

image, آموزش عکس به عکس برش انبه برای استفاده بهتر


همچنین بخوانید