image, آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

از کمی پایین تر از تاج سر ، دسته ای از مو را مانند شکل ، قسمت کرده بطوری که به کمی پائین تر از تیزی گوش ختم شود .

image, آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

تکه ی جدا شده را با کمک کلیپس ثابت کنید. همانطور که در شکل می بینید بطورعمودی یک دسته مو را جدا کرده ( یک رج جدا می کنیم)به سه قسمت مساوی تقسیم و یک یافت ساده از زیر می زنیم .(بافت ساده از زیر = رشته های چپ و راست به زیر لایه ی وسط برده و بافته می شود .)

image, آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

از زیر این بافت ساده یک دسته کوچک مو دوباره بطور عمودی بردارید و آن را به موهای داخل کلیپس اضافه کنید. این دسته ی جدا شده برای تزیین و بطور جداگانه بافته می شود ولی فعلا آن را به کلیپس اضافه می کنیم.

image, آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

به بافت هلندی ادامه دهید . توجه داشته باشید که تکه های نازک تر را از بالا و تکه های ضخیم تر را از پایین اضافه کنید .

image, آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

با رعایت نوع بافت دور تا دور سر شروع به بافتن کنید . این بافت باید بر روی یک خط و منظم انجام بگیرد

image, آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

تاج را تا اخر ببافید و انتهای آن را با کش بافت ببندید.

image, آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

تکه ای از مو را که برای تزیین جدا کرده بودیم بطور جداگانه می بافیم و انتهای آن را نیز با کش بافت محکم می کنیم.

image, آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

آن را بطور دلخواه و به شکل نیم دایره در زیر تاج فیکس می کنیم . هنگام فیکس کردن این بافت مکان قرینه را بیابید . تا زیبایی تاج را بهتر نشان دهد.

image, آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

سنجاق را طوری بکار ببرید که در چین و برجستگی های تاج بافته شده پنهان شود.

image, آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

حالا ادامه ی بافت تاج را به دور تاج بافته شده بپیچید. آن را باید در جهتی که بافت را شروع کرده اید بپیچید نه خلاف جهت.

image, آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سرانتهای بافت را در زیر تاج مخفی و با سنجاق سر ثابت کنید بطوری که سنجاق آن دیده نشود.

می توانید برای احتیاط بیشتر در پشت تاح یک یا دو جای دیگر را نیز با سنجاق محکم کنید.

image, آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سر

این هم یک تاج زیبا با بافت هلندی !

image, آموزش عکس به عکس بافت موی زنانه مدل تاج سرتاج هلندی از پشت سر با گیس تزئینی نیم دایره در زیر.